+421 911 393 747    info@gogreen.sk

3 kW fotovoltaická elektráreň, Osturňa


ONgrid fotovoltaický systém o výkone 3 kW sme nainštalovali pre domácnosť v Osturni. 10 ks fotovoltaických panelov je umiestnených na plechovej streche orientovanej na juh, ktoré sú pripojené do jednofázového meniča Solax X1-3.3 AIR . Elektrickú energiu vyrobenú z fotovoltaických panelov domácnosť využíva hlavne pre chod spotrebičov a svietenie. Prebytkami si môže za pomoci elektrickej špirály pripojenej do 200l zásobníka vody ohrievať teplú úžitkovú vodu.

Domácnosti sme pomohli vyriešiť všetkú potrebnú administratívu spojenú s:

  • dotáciou z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovaním žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásením nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

GoGreen s.r.o.
Čsl. armády 76/14
Trstená 028 01
IČO: 51 483 335
DIČ: 2120726476
IČ DPH: SK 2120726476
Kontakt:
+421 911 393 747
+421 911 824 714
info@gogreen.sk

Táto web stránka je chránena testom reCAPTCHA a Google Ochrana súkromia a Zmlúvne podmienky.