+421 911 393 747    info@gogreen.sk

3 kW fotovoltaická elektráreň, Rabča


Na záhradný altánok patriaci domácnosti v obci Rabči sme nainštalovali fotovoltaickú elektráreň o výkone 3 kW. Jedná sa o jednofázový systém tzv. ONGRID pripojený na najvyťaženejšiu fázu v domácnosti tak, že všetka el. energia, ktorú domácnosť nie je schopná spotrebovať, smeruje do el. špirály pripojenej v zásobníku vody a ohrieva teplú úžitkovú vody. Týmto spôsobom sme dosiahli to, že domácnosť dokáže spotrebovať všetku vyrobenú elektrickú energiu z fotovoltaických panelov a naplno tak využiť svoju investíciu.

Domácnosť využila možnosť čerpať štátnu dotáciu na fotovoltaické panely vo výške 1 500 € a tak sa sme postarali o všetku potrebnú administratívu spojenú so získaním dotácie, so spracovaním žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete pred inštaláciou a prihlásením nového zdroja elektriny do distribučnej siete po inštalácií.

GoGreen s.r.o.
Čsl. armády 76/14
Trstená 028 01
IČO: 51 483 335
DIČ: 2120726476
IČ DPH: SK 2120726476
Kontakt:
+421 911 393 747
+421 911 824 714
info@gogreen.sk

Táto web stránka je chránena testom reCAPTCHA a Google Ochrana súkromia a Zmlúvne podmienky.