3,3kW on-grid fotovoltická elektráreň s ohrevom TUV, Beňadovo


Fotovoltickú elektráreň sme montovali na garáž pri rodinnom dome v Beňadove. Inštalovaný výkon fotovoltickej elektrárne je 3,3kW a zabezpečuje ho 12 fotovoltických panelov značky Suntech. Ide o on-gridovú elektráreň s ohrevom vody pomocou zariadenia iBoost+ Buddy. Je to riešenie, kedy prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TUV. Klient tak môže zužitkovať celú produkciu elektrickej energie z panelov. Riadenie elektrárne zabezpečuje jednofázový menič Solax X1-3.3 AIR.

Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie klientovi poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TUV počas celého roka.

Klientovi sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre neho bolo čo najpohodlnejšie a mal čo najmenej starostí:

  • získanie dotácie z projektu Zelená domácnostiam II
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

Klient sa pre náš fotovoltický systém rozhodol aj napriek tomu, že výdavky na elektrinu má veľmi malé. Vlastnú fotovoltickú elektráreň plánoval už dlhšie, pretože elektrinu si chce vyrábať svojpomocne. Rovnako mu záleží na životnom prostredí.

Časť strechy v poobedňajších hodinách pokrýva tieň z rodinného domu. Fotovoltické panely sme umiestnili tak, aby tieň z domu doľahol čo najneskôr. Pre elektrický kábel vedúci zo strechy garáže k meniču sme po konzultácii s klientom vybrali čo najkratšiu cestu, čo najmenšieho odporu. Káble sa takmer nikdy nevedú voľne, ale umiestňujú sa do tzv. UV chráničky. Kábel je v nej nenápadne ukrytý a je chránený.

Na montáži pracovali 2 ľudia. Inštalácia fotovoltického systému prebehla bez komplikácií. Klient bol k nám ústretový a mal dokonca predpripravenú chráničku na kábel. Montáž trvala 1 deň.

Newsletter

Facebook

Instagram