3,85 kW on-grid fotovoltická elektráreň s ohrevom TUV, Mútne


Fotovoltickú elektráreň sme montovali na altánok pri rodinnom dome v Mútnom. Inštalovaný výkon fotovoltickej elektrárne je 3,85 kW a zabezpečuje ho 14 fotovoltických panelov značky Suntech. Ide o on-gridovú elektráreň s ohrevom vody pomocou zariadenia WATTrouter ECO. Je to riešenie, kedy prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TUV. Klient tak môže zužitkovať celú produkciu elektrickej energie z panelov.

Riadenie elektrárne zabezpečuje trojfázový fotovoltický menič Solax X3-5.0T MIC. Do tohto meniča je možné pripojiť 2 polia fotovoltických panelov v celkovom výkone 6,5 kW. Klient môže v budúcnosti celkom jednoducho dopojiť druhé pole panelov vo výkone 2,65 kW. Predimenzovaný menič je predpríprava do budúcnosti. Klient sa vopred rozhodol pre trojfázový on-gridový systém. Totiž svoju fotovoltickú elektráreň neskôr plánuje rozšíriť. Keď tak urobí, nebude musieť kupovať nový menič, ktorý mu tieto 2 polia v požadovanom výkone utiahne.

Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie klientovi poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TUV počas celého roka.

Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

Pre elektrický kábel vedúci od fotovoltických panelov k meniču sme po konzultácii s klientom vybrali čo najkratšiu cestu, čo najmenšieho odporu. Káble sa takmer nikdy nevedú voľne, ale umiestňujú sa do tzv. UV chráničky. Kábel je v nej nenápadne ukrytý a je chránený.

Na montáži pracovali 2 ľudia. Inštalácia panelov mala byť pôvodne na 15 m vysokú strechu. Nakoniec sme to montovali na strechu altánku, aby sme vyhoveli požiadavkám klienta. Altánok mal totiž predpripravenú prípojku a aj prístup na strechu bol lepší. Inštalácia trvala 1 deň.

Spokojnosť s fotovoltickým systémom a s našou prácou sa prejavila aj v tom, že klient si praje off-gridovú fotovoltickú elektráreň aj na chatu.

Newsletter

Facebook

Instagram