+421 911 192 228    info@gogreen.sk

Zelená domácnostiam

možnosť získať rôzne dotácie na čerpanie energie z obnoviteľných zdrojov

Dotácie z projektu Zelená domácnostiam II sú nenávratné príspevky od Európskej únie. Príspevky z časti preplatia zariadenia na obnoviteľné zdroje energie a s tým súvisiace náklady. Zariadenia na obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú zároveň podporované projektom Zelená domácnostiam II, sú fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo a kotol na biomasu.

Príspevok pre rodinný domfotovoltické panelyslnečné kolektorytepelné čerpadlokotol na biomasu
max. sadzba500 €/kW500 €/kW340 €/kW100 €/kW
max. príspevok 1 500 €1 750 €3 400 €1 500 €
Príspevok pre bytový domfotovoltické panely slnečné kolektory tepelné čerpadlokotol na biomasu
max. sadzba440 €/kW88 €/kW
max. príspevokpodľa počtu bytovpodľa počtu bytov

Na tú istú nehnuteľnosť možno získať po jednom príspevku z každého typu zariadenia. To znamená, že na jeden rodinný dom sa môžu postupne získať príspevky na všetky uvedené zariadenia vo výške až 8 150 €. Celkové množstvo vyhradených prostriedkov na príspevky je obmedzené a hodnota príspevkov sa postupne znižuje.

Príspevok sa získava pred zaobstaraním určitého zariadenia. Už vtedy musí byť stanovené, na ktoré konkrétne zariadenie bude príspevok použitý.

Pre získanie príspevku je žiaduce splniť viaceré podmienky. S príspevkom sú spojené nevyhnutné papierovačky a iná byrokracia. V GoGreen sa tým zaoberáme a so získaním príspevku Vám vieme pomôcť. Pri získaní dotácie Vám súčasne vieme poskytnúť aj konkrétne riešenie na kľúč. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0911 192 228.

Zariadenia na obnoviteľné zdroje

Fotovoltické panely premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu. Nemusí byť teplo, postačuje jasné počasie. Panely sa umiestňujú na strechu. Elektrickú energiu môže domácnosť spotrebúvať priamo alebo sa navyše môže pripojiť na ohrev vody.

Slnečné kolektory prijímajú teplo zo Slnka a zohrievajú vodu. Kolektory sa umiestňujú na strechu. Slnečné kolektory sú oproti fotovoltickým panelom vhodnejšia voľba v prípade, že sú určené výhradne na ohrev vody, pretože sú cenovo dostupnejšie.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda v princípe energiu nevyrába. Odoberá ju zo vzduchu a odovzdáva ju do vykurovacieho systému. Na svoju samotnú prevádzku spotrebuje minimum elektriny. Preto je tepelné čerpadlo mimoriadne úsporné.

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla sa umiestňuje vedľa domu, vnútorná jednotka sa umiestňuje do technickej miestnosti alebo do pivnice.

Obdobne existujú aj tepelné čerpadlá voda – voda a zem – voda. Pri týchto riešeniach sú však nutné zásahy do zeme, ktoré výrazne zdvihnú celkové náklady.

Kotol na biomasu spaľovaním príslušného paliva ohrieva vodu na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu. Môže ísť o kotol na splyňovanie dreva alebo kotol na pelety. Kotol sa umiestňuje do technickej miestnosti alebo do pivnice.

GoGreen s.r.o.
Čsl. armády 76/14
Trstená 028 01
IČO: 51 483 335
DIČ: 2120726476
IČ DPH: SK 2120726476
Bezplatná infolinka:
+421 911 192 228
Technické oddelenie:
+421 911 393 747
+421 911 824 714
info@gogreen.sk

Táto web stránka je chránena testom reCAPTCHA a Google Ochrana súkromia a Zmlúvne podmienky.