DOTÁCIE ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM

dotácie na obnoviteľné zdroje energie až do výšky 3 400€

Dotácie z projektu Zelená domácnostiam II sú nenávratné príspevky od Európskej únie. Príspevky
z časti preplatia zariadenia na obnoviteľné zdroje energie a s tým súvisiace náklady. Zariadenia
na obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú zároveň podporované projektom Zelená domácnostiam II,
fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu.

Na tú istú nehnuteľnosť možno získať po jednom príspevku z každého typu zariadenia. To znamená,
že na jeden rodinný dom sa môžu postupne získať príspevky na všetky uvedené zariadenia vo výške
8 150€. Celkové množstvo vyhradených prostriedkov na príspevky je obmedzené a hodnota
príspevkov sa postupne znižuje.

Príspevok sa získava pred zaobstaraním určitého zariadenia. Už vtedy musí byť stanovené, na ktoré
konkrétne zariadenie bude príspevok použitý.

Pre získanie príspevku je žiaduce splniť viaceré podmienky. S príspevkom sú spojené nevyhnutné
papierovačky a iná byrokracia. V GoGreen sa tým zaoberáme a so získaním príspevku Vám vieme
pomôcť. Pri získaní dotácie Vám súčasne vieme poskytnúť aj konkrétne riešenie na kľúč. V prípade
záujmu nás kontaktujte na čísle 0911 192 228.

Zariadenia na obnoviteľné zdroje
Fotovoltické panely premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu. Nemusí byť teplo, postačuje
jasné počasie. Panely sa umiestňujú na strechu. Elektrickú energiu môže domácnosť spotrebúvať
priamo alebo sa navyše môže pripojiť na ohrev vody.

Slnečné kolektory prijímajú teplo zo Slnka a zohrievajú vodu. Kolektory sa umiestňujú na strechu.
Slnečné kolektory sú oproti fotovoltickým panelom vhodnejšia voľba v prípade, že sú určené
výhradne na ohrev vody, pretože sú cenovo dostupnejšie.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda v princípe energiu nevyrába. Odoberá ju zo vzduchu a odovzdáva ju
do vykurovacieho systému. Na svoju samotnú prevádzku spotrebuje minimum elektriny. Preto je
tepelné čerpadlo mimoriadne úsporné.

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla sa umiestňuje vedľa domu, vnútorná jednotka sa umiestňuje
do technickej miestnosti alebo do pivnice.

Obdobne existujú aj tepelné čerpadlá voda – voda a zem – voda. Pri týchto riešeniach sú však nutné
zásahy do zeme, ktoré výrazne zdvihnú celkové náklady.

Kotol na biomasu spaľovaním príslušného paliva ohrieva vodu na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu.
Môže ísť o kotol na splyňovanie dreva alebo kotol na pelety. Kotol sa umiestňuje do technickej
miestnosti alebo do pivnice.

GoGreen s.r.o.

Čsl. armády 76/14 Trstená 028 01
IČO: 51 483 335
DIČ: 2120726476
IČ DPH: SK 2120726476

Prevádzka: Námestie M.R.Štefánika 17/13
028 01 Trstená

Facebook

Instagram