10 kW fotovoltaická elektráreň, Limbach

Pre domácnosť z Limbachu sme nainštalovali 10kW fotovoltaický systém o výkone 10kW. Ke´´ďže strecha rodinného domu má malý sklon a je orientovaná na nevyhovujúcu stranu, bolo potrebné použiť konštrukciu so sklonom a zabezpečiť orientáciu panelov na slnečnú stranu.