10 kW fotovoltaická elektráreň, Mútne

10kW fotovoltaický systém pre rodinný dom v obci Mútne. Pomerne strmá strecha dala celkom zabrať ale so správnym vybavením a pracovnými pomôckami je pri nadobudnutých skúsenostiach možné inštalovať fotovoltaické panely aj na takéto strechy.