10 kW fotovoltaická elektráreň, Trenčín

Pre domácnosť v Trenčíne sme inštalovali 10 kW systém ONGRID pozostavajúci z 26 ks fotovoltaických panelov a trojfázového meniča Solax X3-10.0T MIC.

Fotovoltaické panely potrebujú na svoj chod svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie klientovi poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka. Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii