10 kW fotovoltaická elektráreň, Žlkovce

Pre domácnosť z obce Žlkovce sme navrhli a inštalovali fotovoltaický systém o výkone 10kW na šikmú strechu so škridlovou krytinou. Týmto systémom je možné pokryť až 70% elektrickej energie spotrebovanej v domácnosti počas roka.

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii