3 kW fotovoltaická elektráreň, Čadca

Na garáž patriacu domácnosti z Čadce sme inštalovali 10 ks fotovoltaických panelov o celkovom výkone 3 kW. Systém je tzv. ONGRID a je pripojený na najvyťaženejšiu fázu v dome. Tento systém ovláda jednofázový menič Solax X1-3.3 AIR. Vzniknutými prebytkami nespotrebovanej vyrobenej elektrickej energie z fotovoltaických panelov si domácnosť dokáže ohrievať teplú úžitkovú prostredníctvom el. špirály pripojenej do 300l zásobníka vody. Tento spôsob ohrevu TÚV zabezpečuje zariadenie Solar Iboost.

Domácnosti sme pomohli s kompletnou administratívou spojenou so získaním dotácie vo výške 1 500€, so žiadosťou o pripojenie fotovoltaického systému do distribučnej siete pred inštaláciou a s prihlásením malého fotovoltaického zdroja do distribučnej siete po inštalácií.