3 kW fotovoltaická elektráreň, Liptovská Štiavnica

Fotovoltaická elektráreň o výkone 3kW inštalovaná v malom energetickom domčeku v Liptovskej Štiavnici zabezpečuje elektriku pre základne spotrebiče v domácnosti.