3 kW fotovoltaická elektráreň, Oravské Veselé

Fotovoltaickú elektráreň o výkone 3 kW sme inštalovali na plechovú strechu prístavby rodinného domu v obci Oravské Veselé.

Domácnosť sa rozhodla využiť pre zníženie nákladov za energie ďalšie zariadenie nakoľko už využívala slnečné kolektory na ohrev TÚV. Fotovoltaickú elektráreň sme pripojili na najvyťaženejšiu fázu v dome a prípadné vzniknuté prebytky vyrobenej el. energie dopomáhajú ohrievať TÚV v 300l zásobníku, kde ohrev v slnečných dňoch primárne zabezpečujú slnečné kolektory.

Kombináciou týchto dvoch zariadení dokáže domácnosť ušetriť nemalé finančné prostriedky na nákladoch za elektrickú energiu a nákladoch spojených s ohrevom TÚV.

Na fotovoltaické panely aj slnečné kolektory domácnosť využila štátnu dotáciu z programu zelenádomácnostiam II v celkovej výške 3250 €.