3 kW fotovoltaická elektráreň, Oravský Biely Potok

Fotovoltaickú elektráreň o výkone 3 kW sme nainštalovali v obci Oravský Biely Potok. Domácnosť sa rozhodla umiestniť fotovoltaické panely na vopred pripravenú konštrukciu na svahu. Pri inštalácií boli použité kvalitné panely značky Suntech. Systém je tzv. ONgrid, pripojený na najvyťaženejšiu fázu. Celý systém riadi jednofázový menič Solax X1-3.3 AIR. Prebytky vyrobenej elektrickej energie z fotovoltaického systému sú prepojené s el. špirálou a ohrievajú teplú úžitkovú vodu v bojleri. Toto celé ovláda zariadenie Iboost.

Domácnosti sme pomohli vyriešiť všetkú potrebnú administratívu spojenú s:

  • dotáciou z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovaním žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásením nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii