3 kW fotovoltaická elektráreň, Prašice

Fotovoltaickú elektráreň o výkone 3 kW pozostavajúcu z 10 ks fotovoltaických panelov a jednofázového meniča Solax X1-3.3 AIR sme inštalovali v obci Prašice. Všetka vyrobená el. energia z fotovoltaických panelov sa primárne používa pre spotrebu domácnosti. V prípade vzniknutých prebytkov el. energie si domácnosť za pomoci zariadenia Solar Iboost ohrieva teplú úžitkovú vodu v 300 l zásobníku vody.