3 kW fotovoltaická elektráreň, Zákamenné

Na záhradnej terase rodinného domu sme inštalovali fotovoltaické panely na špeciálnu otáčaciu konštrukciu. Pán domáci je veľký kutil a systém otáčacej konštrukcie pre fotovoltaické panely si zhotovil sám. Celkový výkon inštalovaných panelov je 3 kW. Celý systém vyrobenej el. energie riadi jednofázový ongridový menič Solax X1-3.3 AIR. Fotovoltaika dokáže vyrobiť počas roka dostatok el. energie pre spotrebu domácnosti.

So získaním štátnej dotácie vo výške 1 500 € pre fotovoltaické panely sme domácnosti pomohli zabezpečiť kompletnú administratívu spojenú so žiadosťou o dotáciu, so spracovaním žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete pred inštaláciou a taktiež s prihlásením nového zdroja do distribučnej siete po inštalácií.