3 kW fotovoltická elektráreň na členitej šikmej streche, Veličná

Fotovoltickú elektráreň sme inštalovali na rodinný dom vo Veličnej. Na členitú šikmú strechu sme umiestnili 11 fotovoltických panelov Suntech STP280-20/Wfw v celkovom výkone 3 kW. Panely sú umiestnené na južnej strane škridlovej strechy.

Elektráreň je typu on-grid s dopojením na ohrev TÚV pomocou zariadenia iBoost+ Buddy. Klient tak môže pohodlne zužitkovať všetku vyrobenú energiu z panelov bez toho, aby vlastnil batériu. Elektráreň riadi jednofázový menič Solax X1-3.3 AIR. Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev teplej úžitkovej vody počas celého roka.

Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala, pokiaľ možno, čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

Montáž panelov na členitú strechu vôbec nebola tak komplikovaná, ako by sa mohlo zdať. Technikom postačoval obyčajný rebrík a laná. Klient sa nedal odradiť svojou členitou strechou a odmenou mu budú znížené náklady na elektrinu a na ohrev teplej úžitkovej vody v najbližších desaťročiach.