3,3 kW fotovoltaická elektráreň, Liesek

Pre domácnosť v obci Liesek sme inštalovali jednofázový ONgrid systém o výkone 3,3 kW. Všetka vyrobená elektrická energia je primárne určená na chod domácnosti (svietenie. spotrebiče). Prebytkami elektrickej energie vyrobenej z fotovoltaických panelov môže domácnosť prostredníctvom elektrickej špirály pripojenej v 200l zásobníku vody ohrievať teplú úžitkovú vodu. Týmto spôsobom zapojenia sa spotrebuje všetka vyrobená elektrina z fotovoltaických panelov.

Inštalácia bola realizovaná s podporou dotácie vo výške 1 500 € z projektu Zelenádomácnostiam II. Domácnosti sme pomohli s potrebnou administratívou spojenou so spracovaním žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete pred inštaláciou a prihlásením nového zdroja elektriny do distribučnej siete po inštalácii.