3,3 kW fotovoltaická elektráreň, Plavnica

3,3 kW fotovoltaickú elektráreň sme inštalovali v obci Plavnica. Pri inštalácií sme použili 12 ks fotovoltaických panelov spolu s jednofázovým meničom Solax X1-3.3 AIR. Celý systém je pripojený na najvyťaženejšiu fázu v dome. Vzniknuté prebytky vyrobenej elektrickej energie domácnosť využíva na ohrev vody v zásobníku za pomoci el. špirály.