3,3 kW fotovoltaická elektráreň, Vyšný Kubín

Fotovoltaický systém o výkone 3,3 kW sme inštalovali domácnosti z Vyšného Kubína. Systém pozostáva s 10ks fotovoltaických panelov značky Suntech a meniča Solax X1-3.3 AIR. Súčasťou inštalácie je aj možnosť využitia prebytkou elektrickej energie pre ohrev teplej úžitkovej vody v zásobníku.