3,3 kW fotovoltická elektráreň, Babín

Fotovoltickú elektráreň sme inštalovali na dome v obci Babín. Inštalovaný výkon 3,3 kW tvorí 12 fotovoltických panelov značky Suntech. Panely sú umiestnené na šikmej plechovej streche. Fotovoltika je zapojená na jednej fáze a je typu on-grid, pričom prebytky nespotrebovanej elektriny ohrievajú teplú úžitkovú vodu v bojleri. Na toto prepojenie slúži zariadenie iBoost+ Buddy. Môže sa tak zužitkovať celá spotreba vyrobenej elektriny aj napriek tomu, že batéria nie je súčasťou riešenia. Fotovoltickú elektráreň riadi jednofázový menič Solax X1-3.3 AIR.

Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie klientovi poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka. Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii