3,3 kW fotovoltická elektráreň, Nová Bystrica

Fotovoltickú elektráreň sme montovali na dielničku vedľa rodinného domu v obci Nová Bystrica. Inštalovaný výkon fotovoltickej elektrárne je 3,3 kW a zabezpečuje ho 12 fotovoltických panelov od značky Suntech. Je to on-gridová elektráreň s ohrevom vody pomocou zariadenia iBoost+ Buddy. To je riešenie, kedy prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TÚV. Klient tak môže zužitkovať celú produkciu elektrickej energie z panelov. Riadenie elektrárne zabezpečuje jednofázový menič Solax X1-3.3 AIR.

Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie klientovi poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka. Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a klient mal čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii