3,3 kW on-grid fotovoltická elektráreň s ohrevom TÚV, Oravská Poruba

Fotovoltickú elektráreň sme montovali na zadné stavy rodinného domu v Oravskej Porube. Inštalovaný výkon fotovoltickej elektrárne je 3,3 kW a zabezpečuje ho 12 fotovoltických panelov značky Suntech. Ide o on-gridovú elektráreň s ohrevom vody pomocou zariadenia WATTrouter ECO. Je to riešenie, v ktorom prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TÚV. Klient tak môže zužitkovať celú produkciu elektrickej energie z panelov.

Riadenie elektrárne zabezpečuje trojfázový fotovoltický menič Solax X3-5.0T MIC. Do tohto meniča je možné pripojiť 2 polia fotovoltických panelov v celkovom výkone 6,5 kW. Klient môže v budúcnosti môže celkom jednoducho dopojiť druhé pole panelov vo výkone 3,2 kW. Predimenzovaný menič je predpríprava do budúcnosti. Spotrebu elektriny má klient viac ako 10 MW ročne. Preto sa vopred rozhodol pre trojfázový on-gridový systém. Svoju fotovoltickú elektráreň neskôr plánuje rozšíriť aj na druhú stranu strechy. Keď tak urobí, nebude musieť kupovať nový menič, ktorý mu tieto 2 polia v požadovanom výkone utiahne.

Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie klientovi poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka.

Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

Pre elektrický kábel vedúci zo strechy zadného stavu k meniču sme po konzultácii s klientom vybrali čo najkratšiu cestu, čo najmenšieho odporu. Káble sa takmer nikdy nevedú voľne, ale umiestňujú sa do tzv. UV chráničky. Kábel je v nej nenápadne ukrytý a je chránený.

Na montáži pracovali 2 ľudia. Na miesto inštalácie sa nedalo dostať plošinou, nakoľko nám v tom bránil kopcovitý a trávnikový terén. Fotovoltické panely sme preto museli na strechu zadných stavov vyniesť ručne. Bola to pre nás jedna z náročnejších inštalácii, pretože dostať sa na strechu bolo výrazne ťažšie ako obvykle. Situáciu nám ale kompenzoval mimoriadne skvelý prístup majiteľa vo všetkých smeroch. Inštalácia trvala 2 dni.