3,6 kW on-grid fotovoltická elektráreň s ohrevom vody, Rabčice

Fotovoltickú elektráreň sme montovali na rodinný dom v obci Rabčice. Inštalovaný výkon 3,6 kW tvorí 12 fotovoltických panelov značky CSUN. Klient mal požiadavku, aby elektráreň bola celá čierna. Takže panely sú tzv. “black in black”. To značí, že čierne sú panely aj rámy. Okrem toho sú čierne krytky, úchyty a aj hliníková konštrukcia. Ide o on-gridovú elektráreň s ohrevom vody pomocou zariadenia WATTrouter ECO. Je to riešenie, kedy prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TÚV. Tým sa zužitkuje celá produkcia elektrickej energie. Celý systém riadi trojfázový menič Solax.

Panely sme inštalovali na južnú stranu strechy a umiestnili sme ich do 3 radov pod seba, aby boli čo najďalej od susedovho komína. Urobili sme to z dôvodu, aby dym a usadené čiastočky popola neprekážali slnečnému žiareniu dopadať na panely, pretože by sa zbytočne znížil ich výkon. Bola možnosť panely umiestniť aj na humno. Lenže humno v porovnaní s domom nemá vhodne otočenú strechu. Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka.

Prístup na strechu bol nenáročný, počas montáže sme používali laná. Kábel od panelov k meniču sa nám podarilo doviesť bez vŕtania, keďže klient mal predpripravenú chráničku. Montáž trvala 1 deň a pracovali na nej 3 ľudia.

Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

Klient sa pre fotovoltiku rozhodol, pretože si zadovážil aj tepelné čerpadlo. To spotrebúva trochu elektriny a teplo odoberá zo vzduchu. Znamená to, že zariadenia sa navzájom dopĺňajú. Klient je technický typ, oceňuje ekologickú stránku riešenia a to, že domácnosť je viac sebestačná.