3,7 kW fotovoltaická elektráreň, Martin

Fotovoltaická elektráreň v Martine o výkone 3,7 kW je ideálnym riešením pre pokrytie bežnej spotreby domácnosti počas dňa.

Inštalácia fotovoltaickej elektrárne pozostáva z 10 ks fotovoltaických panelov a jednofázového meniča Solax X1-5.0 BOOST. V prípade, že domácnosť nedokáže spotrebovať vyrobenú elektrickú energiu, môže za pomoci elektrickej špirály pripojenej do zásobníka vody ohrievať teplú úžitkovú vodu a využiť tak všetku vyrobenú elektrickú energiu zo svojej fotovoltaickej elektrárne.