Rozšírená 7,77 kW on-grid fotovoltická elektráreň s ohrevom TÚV, Mútne

Základná elektráreň – júl 2019

Fotovoltickú elektráreň sme montovali na altánok pri rodinnom dome v Mútnom. Inštalovaný výkon fotovoltickej elektrárne je 3,85 kW a zabezpečuje ho 14 fotovoltických panelov značky Suntech. Ide o on-gridovú elektráreň s ohrevom vody pomocou zariadenia WATTrouter ECO. Je to riešenie, kedy prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TÚV. Klient tak môže zužitkovať celú produkciu elektrickej energie z panelov.

Riadenie elektrárne zabezpečuje trojfázový fotovoltický menič Solax X3-5.0T MIC. Do tohto meniča je možné pripojiť 2 polia fotovoltických panelov v celkovom výkone 6,5 kW. Klient môže v budúcnosti celkom jednoducho dopojiť druhé pole panelov vo výkone 2,65 kW. Predimenzovaný menič je predpríprava do budúcnosti. Klient sa vopred rozhodol pre trojfázový on-gridový systém. Totiž svoju fotovoltickú elektráreň neskôr plánuje rozšíriť. Keď tak urobí, nebude musieť kupovať nový menič, ktorý mu tieto 2 polia v požadovanom výkone utiahne.

Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie klientovi poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka.

Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

Pre elektrický kábel vedúci od fotovoltických panelov k meniču sme po konzultácii s klientom vybrali čo najkratšiu cestu, čo najmenšieho odporu. Káble sa takmer nikdy nevedú voľne, ale umiestňujú sa do tzv. UV chráničky. Kábel je v nej nenápadne ukrytý a je chránený.

Na montáži pracovali 2 ľudia. Inštalácia panelov mala byť pôvodne na 15 m vysokú strechu. Nakoniec sme to montovali na strechu altánku, aby sme vyhoveli požiadavkám klienta. Altánok mal totiž predpripravenú prípojku a aj prístup na strechu bol lepší. Inštalácia trvala 1 deň.

Spokojnosť s fotovoltickým systémom a s našou prácou sa prejavila aj v tom, že klient si praje off-gridovú fotovoltickú elektráreň aj na chatu.

Rozšírenie – september 2019

Klient sa rozhodol dokúpiť ďalšie panely hneď ako videl, koľko elektriny mu elektráreň vyrába. S výsledkom bol spokojný a prial si ešte väčšiu elektráreň. Volal nám už 2 týždne po inštálácii. Rozšíriť elektráreň je pre nás jednoduchšie ako prvotná montáž. Pretože všetko sme už mali pripravené a pomerané z prvej inštalácie. Presne sme vedeli čo a ako budeme robiť. Panely sme pridávali nižšie ako pôvodné. Tým pádom bola inštalácia celkom pohodlná.

V pôvodnom riešení bolo všetkých 14 panelov zapojených na jedno pole s maximálnym výkonom 3,85 kW. Teraz ku tomu pribudlo druhé pole s maximálnym výkonom 3,92 kW, skladajúce sa tiež zo 14 ale výkonnejších panelov. Fotovoltika teraz dokáže podať najvyšší možný výkon až 7,77 kW. Klient si v minulom riešení dopredu kupoval silnejší menič, avšak po novom ani ten nepostačuje. Po vzájomnej dohode sme pôvodný menič odkúpili naspäť. Domácnosť sa tento krát rozhodla pre 8 kW menič, ktorý zvláda pracovať s 2 poliami.

Žiadne ďalšie úpravy fotovoltického systému neboli potrebné. Rozšírenie trvalo 1 deň. V predošlej časti bolo spomenuté, že klient si praje off-gridovú fotovoltiku aj na chatu. Ku tomu sme sa zatiaľ nedostali, nakoľko klient uprednostnil rozšírenie pôvodnej elektrárne.