3 kW on-grid fotovoltická elektráreň s ohrevom TÚV, Oravská Jasenica

Fotovoltickú elektráreň sme montovali na strechu rodinného domu v Oravskej Jasenici. Inštalovaný výkon fotovoltickej elektrárne je 3 kW a zabezpečuje ho 11 fotovoltických panelov značky Suntech. Ide o on-gridovú elektráreň s ohrevom vody pomocou zariadenia iBoost+ Buddy. Je to riešenie, v ktorom prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TÚV. Klient tak môže pohodlne zužitkovať celú produkciu elektrickej energie z panelov. Riadenie elektrárne zabezpečuje jednofázový fotovoltický menič Fronius Primo 3.0-1.

Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie klientovi poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka.

Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

Pre elektrický kábel vedúci zo strechy k meniču sme po konzultácii s klientom vybrali čo najkratšiu cestu, čo najmenšieho odporu. Káble sa takmer nikdy nevedú voľne, ale umiestňujú sa do tzv. UV chráničky. Kábel je v nej nenápadne ukrytý a je chránený.

Na montáži pracovali 3 ľudia. Fotovoltické panely sa na strechu montovali veľmi dobre, pretože strecha má mierny sklon. Na túto montáž nebola potrebná ani plošina. Inštalácia celého fotovoltického systému prebehla bez komplikácii a klient si praje fotovoltický systém aj na chatu.