4 kW fotovoltaická elektráreň, Bátka

Fotovoltaická elektráreň o výkone 4kW inštalovaná v obci Bátka na južnom Slovensku je prispôsobená pre domácnosť na využite vyrobenej elektrickej energie na chod základných spotrebičov, pričom prebytky vyrobenej elektrickej energie sa ukladajú do batérie s úložiskom 5,8kWh.