4 kW fotovoltaická elektráreň, Trstená

Pre domácnosť z Trstenej sme inštalovali 4 kW fotovoltaickú elektráreň, ktorá je pripojená na všetky 3 fázy a pokrýva tak všetku spotrebu domácnosti. Celý systém riadi trojfázový ongridový menič Solax X3-5.0T MIC.

Domácnosti sme pomohli so všetkou potrebnou administratívou spojenou so získaním dotácie vo výške 1 500 €. Taktiež so žiadosťou o stanovisko pre pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej sústavy pred inštaláciou a s prihlásením nového zdroja elektriny do distribučnej siete po inštalácií.