4 kW hybridná fotovoltaická elektráreň, Stará Ľubovňa

Fotovoltaickú elektráreň o výkone 4 kW sme inštalovali u zákazníka v Starej Ľubovni. Domácnosť sa po našom odporúčaní rozhodla využiť vo svojej domácnosti tzv. hybridný systém.

Pri inštalácií bolo použitých 12 fotovoltaických panelov značky Suntech o celkovom výkone 4 kW a dve kvalitné lítiové batérie značky Triple Power, do ktorých sa akumuluje všetka nespotrebovaná elektrina vyrobená počas dňa fotovoltaickými panelami pre neskoršie využitie v noci. Celý systém ovláda trojfázový menič Solax X3-10.0T MIC ku ktorému je do budúcna možné pripojiť ďalšie fotovoltaické panely o celkovom inštalovanom výkone 6 kW.

Domácnosť dokáže sledovať aktuálnu výrobu elektrickej energie z fotovoltaickej elektrárne a aktuálnu spotrebu domu v prehľadnej mobilnej aplikácií.