4,48 kW on-grid fotovoltická elektráreň s ohrevom vody, Vyšný Kubín

Fotovoltickú elektráreň sme montovali na garáž pri rodinnom dome v obci Vyšný Kubín. Výkon elektrárne zabezpečuje 16 fotovoltických panelov značky Suntech. Celkový možný výkon je 4,48 kW. Panely sú rovnomerne rozložené na 2 polia. Pôvodne malo byť menej panelov, avšak na 1 pole ich je možné pripojiť minimálne 8. Závisí to od meniča. Všetky fotovoltické panely v 1 poli vyrábajú elektrinu rovnomerne. To znamená, že ak by bol čo len jeden panel v rámci poľa v tieni, celé pole by pracovalo slabšie. Je to bežná vec. Dá sa to vyriešiť spôsobom, aby každý panel pracoval nezávisle na ostatných, avšak fotovoltiku by to predražilo, čo by sa nežiadúco odrazilo na návratnosti. Z dôvodu orientácie strechy sme jedno pole uložili na jej východnú stranu a druhé pole na jej západnú stranu. Panely mohli ísť aj na strechu rodinného domu, avšak na streche garáže sú prístupnejšie pre ich prípadnú údržbu.

Elektráreň je typu on-grid s ohrevom vody pomocou zariadenia WATTrouter ECO. Ide o riešenie, kedy prebytok vyrobenej elektriny ohrieva TÚV. Tým sa zužitkuje celá produkcia elektrickej energie. Elektráreň riadi trojfázový menič Solax X3-5.0T. Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka. Majiteľ sa rozhodol pre fotovoltiku, pretože je laik elektrikár a zaujíma ho výroba vlastnej elektriny. Ani ekológia mu nie je ľahostajná.

Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii