4,48 kW on-gridová fotovoltická elektráreň s ohrevom TÚV, inštalovaná na obe krídla strechy, Dolná Lehota

Fotovoltická elektráreň je inštalovaná na rozostavaný rodinný dom v Dolnej Lehote. 16 fotovoltických panelov Suntech STP280-20/Wfw je rovnomerne rozložených do 2 polí na východne a západne orientovanej šikmej škridlovej streche domu. Najvyšší možný výkon všetkých panelov spolu je až 4,48 kW. No bežne sa bude diať, že v danom okamihu bude na jednu stranu strechy dopadať viac slnečného svetla ako na druhú. Pri tomto rozložení sa viac berie ohľad na rovnomernú produkciu elektriny počas dňa, namiesto dosahovania maximálneho výkonu v určitej časti dňa.

Ide o tzv. on-gridovú elektráreň s dopojením na ohrev teplej úžitkovej vody. Toto dopojenie zabezpečuje zariadenie WATTrouter ECO. Vyrobená, no v sieti nespotrebovaná elektrina ohrieva TÚV. Môže sa tak užitočne spotrebovať celá produkcia elektrickej energie aj napriek tomu, že batéria nie je súčasťou tohto riešenia.

Mozgom elektrárne je jednofázový hybridný fotovoltický menič InfiniSolar 5.5 E. Klient sa rozhodol pre menič, ktorý zvládne pracovať aj s batériou. To znamená, že ak sa rozhodne batériu dokúpiť, tak už nebude musieť kvôli tomu kupovať aj nový menič.

Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Preto naše riešenie poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev TÚV počas celého roka. Domácnosti sme okrem montáže vyriešili potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre ňu bolo čo najpohodlnejšie a mala čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii

Montáž a spracovanie potrebnej administratívy prebehli bez komplikácií.