5 kW fotovoltaická elektráreň, Oravské Veselé

Inštalácia 5kW fotovoltaickej elektrárne na pozemnú konštrukcie pre domácnosť v Oravskom Veselom. Celý systém je pripravený na rozšírenie do budúcnosti vďaku použitiu 10kW ongrid meniču značky Solax Power.