5 kW fotovoltaická elektráreň, Rajec

Fotovoltaický systém ONGRID o výkone 5 kW inštalovaný na rovnú strechu pre domácnosť v Rajci. Pre inštaláciu panelov boli použité plastové HDPE vaničky, ktoré sú zaťažené váhou 40 kg. Ako záťaž je možné použiť napr. štrk, ťažké dlažobné kocky či veľký obrubník.

Domácnosti sme pomohli vyriešiť všetkú potrebnú administratívu spojenú s:

  • dotáciou z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovaním žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásením nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii