5 kW fotovoltaická elektráreň, Trenčianske Bohuslavice

Domácnosť v Trenčianských Bohuslaviciach využíva fotovoltaický systém pre bežnú spotrebu základných spotrebičov. Fotovoltaické panely sú v tomto prípade orientované na južnú a západnú stranu strechy domu.