6 kW fotovoltaická elektráreň, Kalameny

Hybridný fotovoltaický systém o výkone 6kW pre domácnost v Kalamenoch sme navrhli pre pokrytie bežnej spotreby. Prebytočná vyrobená elektrina sa ukladá do batérií s celkovým úložiskom 11,6kWh.