6 kW fotovoltaická elektráreň, Liesek

6 kW fotovoltaický systém pre pokrytie bežnej spotreby v domácnosti sme inštalovali pre domácnosť na severe Slovenska v obci Liesek. Vyrobená prebytočná elektrická energia sa ukladá do tzv. virtuálnej batérie.