8 kW fotovoltaická elektráreň, Detvianska Huta

Hybridný fotovoltaický systém o výkone 8kW s úložiskom v batériách s kapacitou 11,6kWh sme inštalovali v novom postavenom nízkoenergetickom dome pre domácnosť v Detvianskej Hute. Systém je navrhnutý tak aby zabezpečil domácnosti úsporu energií až do výšky 70% z celkovej spotrebovanej elektrickej energie v priebehu roka.

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II vo výške 1 500 €
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii