9,6 kW fotovoltická elektráreň na plochej a šikmej streche, Rosina

V obci Rosina sme inštalovali fotovoltickú elektráreň u klienta, ktorý má domácnosť s vyššou spotrebou elektriny. Z toho dôvodu sme klientovi dodali a namontovali 32 fotovoltických panelov s celkovým výkonom 9,6 kW. Na rovnú strechu sme inštalovali 23 panelov a na neďalekú šikmú strechu sme umiestnili zvyšných 9. Fotovoltické panely sú najvýkonnejšie vtedy, keď majú približne 20° až 35° stupňový sklon a sú nasmerované na juh, prípadne juhozápad. Preto sú panely na rovnej streche uložené vo vaničkách. Vaničky sú vyplnené závažím.

Použili sme panely Suntech STP300S-20/Wfw-MX (Maxim IC). To sú špeciálne fotovoltické panely so zabudovaným optimizérom, vďaka ktorému dokážu fungovať nezávisle jeden na druhom. Bežne používané fotovoltické panely v jednom poli pracujú rovnako výkonne a preto sa musia prispôsobiť panelu, ktorý v danej chvíli dosahuje najslabší výkon. Čiže keď dôjde k zatieneniu alebo zasneženiu čo len jedného z panelov, tak slabšie pracuje celé pole. Vďaka panelom s optimizérom sme sa tomuto vyhli a tak je počas roka zvýšený výkon fotovoltickej elektrárne.

Je to trochu väčší, no stále on-gridový systém s ohrevom TÚV. Vyrobená elektrina je určená na priamu spotrebu a prípadné prebytky ohrievajú teplú úžitkovú vodu. Na toto prepojenie slúži zariadenie WATTrouter ECO. Fotovoltické panely potrebujú na svoj chod slnečné svetlo, nie je potrebné aby bolo aj teplo. Naše riešenie klientovi poskytuje elektrickú energiu do domácnosti a súčasne ohrev teplej úžitkovej vody počas celého roka. Mozgom celého systému je trojfázový menič Solax X3-10.0T MIC. Klientovi sme vyriešili aj potrebnú administratívu spojenú s nasledovnými vecami tak, aby to pre neho bolo čo najpohodlnejšie a mal, pokiaľ možno, čo najmenej starostí:

  • dotácia z projektu Zelená domácnostiam II
  • spracovanie žiadosti o pripojenie malého zdroja do 10 kW do distribučnej siete, pred inštaláciou
  • prihlásenie nového zdroja elektriny do distribučnej siete, po inštalácii