5,5 kW hybridná fotovoltická elektráreň, Ústie nad Priehradou

Kombinovaná realizácia 5,5 kW hybridnej fotovoltickej elektrárne spolu so slnečnými kolektormi na ohrev TÚV. Panely sú umiestnené na škridľovej streche cez ktorú sú zvedené káble a potrubie smerujúce do technickej miestnosti, kde sa nachádza celé riadenie. Správne riadenie fotovoltickej elektrárne zabezpečuje jednofázový menič InfiniSolar. Vyrobená elektrina je smerovaná do sieti v domácnosti. Nespotrebovaná elektrina za pomoci elektrickej špirály primárne ohrieva vodu v 400 l zásobníku, ktorej ohrev je dopĺňaný tromi slnečnými kolektormi. Zvyšná nevyužitá elektrina je akumulovaná do batérií.