PRÍSPEVOK NA RODINNÝ DOM

možnosť získať príspevok na Váš rodinný dom až do výšky 8 000€

Príspevok na rodinný dom je nenávratný príspevok od štátu, určený na rodinné domy v najnižšej
energetickej triede A0
, čo sú domy s takmer nulovou potrebou energie.

Rodinný dom sa do príslušnej energetickej triedy radí podľa svojej energetickej hospodárnosti.
Energetická hospodárnosť budovy označuje množstvo energie potrebnej na jej bežné fungovanie.
Rozumie sa tým najmä energia potrebná na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie,
vetranie a na osvetlenie.

Od 31. decembra 2020 všetky novo skolaudované budovy na Slovensku majú byť v energetickej
triede A0. Okrem zopár zákonom stanovených výnimiek, ako sú napríklad chránené pamätníky.
Ak rodinný dom dosahuje uvedenú energetickú triedu už teraz, je možné získať príspevok. Samozrejme
je potrebné splniť ďalšie podmienky.

Príspevok je vo výške až 8 000€ a počet žiadostí o príspevok je obmedzený.

S príspevkom sú spojené nevyhnutné papierovačky a iná byrokracia. V GoGreen sa tým zaoberáme
a so získaním príspevku Vám vieme pomôcť. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0911 192 228.

GoGreen s.r.o.

Čsl. armády 76/14 Trstená 028 01
IČO: 51 483 335
DIČ: 2120726476
IČ DPH: SK 2120726476

Prevádzka: Námestie M.R.Štefánika 17/13
028 01 Trstená

Facebook

Instagram