Príspevok na rodinný dom

možnosť získať príspevok na rodinný dom vo výške 8 000€

Príspevok na rodinný dom je nenávratný príspevok od štátu, určený na rodinné domy v najnižšej energetickej triede A0, čo sú domy s takmer nulovou potrebou energie.

Rodinný dom sa do príslušnej energetickej triedy radí podľa svojej energetickej hospodárnosti. Energetická hospodárnosť budovy označuje množstvo energie potrebnej na jej bežné fungovanie. Rozumie sa tým najmä energia potrebná na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie, vetranie a na osvetlenie.

Od 31. decembra 2020 všetky novo skolaudované budovy na Slovensku majú byť v energetickej triede A0. Okrem zopár zákonom stanovených výnimiek, ako sú napríklad chránené pamätníky. Ak rodinný dom dosahuje uvedenú energetickú triedu už teraz, je možné získať príspevok. Samozrejme je potrebné splniť ďalšie podmienky.

Príspevok je vo výške až 8 000€ a počet žiadostí o príspevok je obmedzený. S príspevkom sú spojené nevyhnutné papierovačky a iná byrokracia. V GoGreen sa tým zaoberáme a so získaním príspevku Vám vieme pomôcť. V prípade záujmu nás kontaktujte na čísle 0911 192 228.

Newsletter

Facebook

Instagram