+421 911 393 747    info@gogreen.sk

Slnečné kolektory

Slnečné kolektory sú zariadenia určené na ohrev teplej úžitkovej vody. Kolektory prijímajú teplo zo Slnka, ktorým ohrievajú špeciálnu nemrznúcu zmes. Tá sa z kolektorov pumpuje do bojlera a späť. Vzhľadom na teplotné podmienky na Slovensku, zvládnu slnečné kolektory spoľahlivo pracovať približne 8 mesiacov v roku. Nie je výnimkou, že fungujú aj v zimných mesiacoch. A to aj na severe Slovenska. Pri prechodnom období sa dokonca môžu použiť aj ako doplnok na vykurovanie.

Na svoj chod potrebujú malé množstvo elektriny. Štandardne sa na rodinné domy umiestňujú 2 až 4 kolektory. 1 kolektor stíha ohrievať 100 l vody. Ak domácnosť potrebuje ohrievať 300 l zásobník vody, obvykle zvolí 3 kolektory. Samozrejme sa môže nainštalovať aj viac kolektorov. V takom prípade sa bude voda ohrievať rýchlejšie a na vyššiu teplotu.

Časti termického systému

Slnečné kolektory sú základ. Najčastejšie sa umiestňujú na strechu rodinného domu. Jeden slnečný kolektor pokryje plochu približne 1 x 2 m a má hmotnosť zhruba 36 kg.

Zásobník vody TÚV, ktorý má možnosť zapojenia slnečných kolektorov. Je súčasťou našich základných cenových ponúk. Zásobník vody ale nemusí byť súčasť vášho riešenia, pokiaľ už máte bojler s možnosťou pripojenia na slnečné kolektory.

Nemrznúca zmes je špeciálna kvapalina v obehu medzi kolektormi a zásobníkom vody. Nemrznúca zmes určená do kolektorov sa dokáže zohriať na veľmi vysokú teplotu vo veľmi krátkom čase.

Čerpadlová skupina čerpá zohriatu nemrznúcu zmes z kolektorov do zásobníka vody a chladnú naspäť.

Expanzná nádoba slúži ako poistka, keď je voda v zásobníku ohriata na najvyššiu požadovanú teplotu. Horúca nemrznúca zmes sa namiesto zásobníka vody pumpuje tu, aby vychladla naprázdno. Domácnosť sa tak kvôli nevyužitým kolektorom nemusí obávať opustiť dom na neobmedzený čas hoci aj počas najväčších letných horúčav.

Riadiaca jednotka zapína čerpadlo, keď sú kolektory teplejšie ako voda v zásobníku vody. Cez riadiacu jednotku možno kontrolovať a riadiť celý termický systém.

Ďalšie súčasti termického systému sú konštrukcia, pripájacia sada, potrubie a rôzny ďalší inštalačný materiál.

Hliníkový alebo medený absorbér

Absorbér je základ vnútra kolektora a prebieha v ktorom premena tepla zo slnečnej energie. Jednoducho povedané, ide o rúru vo vnútri slnečného kolektora, v ktorej sa zohrieva nemrznúca zmes. Na kolektoroch možno vidieť vstup a výstup tejto rúry. Absorbér môže byť hliníkový alebo medený. Hliník je lacnejší a účinnejší. Preto je obľúbenejší. S niektorými staršími domami ale nemusí byť zlučiteľný. V tom prípade používame medený absorbér.

Životnosť a údržba

Kolektory je vhodné pre vyšší výkon raz za čas utrieť od prachu. Okrem toho je nutné približne raz za 3-4 roky vymeniť nemrznúcu zmes v cirkulácii. Životnosť kolektorov je 25 rokov. Za túto dobu sa investícia obyčajne vráti viac ako 4-násobne. A tiež to neznamená, že následne prestanú fungovať úplne. Ich výkon po malých kúskoch klesá každoročne a po spomenutých 25 rokoch sú na úrovni 80 % pôvodného výkonu. Táto skutočnosť je do istej miery kompenzovaná tým, že z roka na rok dopadne na Zem čoraz viac slnečného žiarenia.

Lepšia energetická hospodárnosť

Slnečné kolektory čiastočne zlepšia energetickú hospodárnosť rodinného domu. Energetická hospodárnosť budovy označuje množstvo energie potrebnej na jej bežné fungovanie. Pri rodinnom dome sa zohľadňuje energia potrebná na vykurovanie a prípravu teplej vody. Slnečné kolektory na to pozitívne vplývajú, pretože ide o zariadenia na obnoviteľný zdroj energie. Z toho dôvodu môžete so slnečnými kolektormi výrazne ľahšie dosiahnuť najnižšiu energetickú triedu A0 – primárna energia.

Prečo si zvoliť slnečné kolektory?

Obdobne existujú aj fotovoltické panely, ktoré vyrábajú elektrinu. Slnečné kolektory si obyčajne volí domácnosť, ktorá si je istá, že Slnkom si praje iba ohrievať vodu. Zvolí si ich z dôvodu, že sa členom domácnosti už nechce neustále prikladať do kotla, aby mali teplú vodu a vykúrený dom. Kolektory im s tým približne od marca do októbra výrazne pomôžu a majú tak pohodlnejší život. Je to pomerne lacné a postačujúce riešenie. Návratnosť slnečných kolektorov je v bežných podmienkach 4-5 rokov.

GoGreen s.r.o.
Čsl. armády 76/14
Trstená 028 01
IČO: 51 483 335
DIČ: 2120726476
IČ DPH: SK 2120726476
Kontakt:
+421 911 393 747
+421 911 824 714
info@gogreen.sk

Táto web stránka je chránena testom reCAPTCHA a Google Ochrana súkromia a Zmlúvne podmienky.