4,4 kW fotovoltaická elektráreň Krivá

Pre rodinný dom v obci Krivá sme realizovali 4,4 kW fotovoltaický systém ONGRID, ktorý pokrýva bežnú spotrebu domácnosti počas dňa. V prípade, že vznikajú prebytky elektrickej energie, tieto vie domácnosť využiť pre ohrev vody v bojleri.

Typ fotovoltickej elektrárne

On-gridová fotovoltická elektráreň / 1 fázová

Produkcia

3 633 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

50% z celkových nákladov na elektrinu