6 kW fotovoltaická elektráreň Prešov

20 ks fotovoltaických panelov o celkovom výkone 6 kW sme inštalovali na strechu rodinného domu v Prešove. Ide o on-gridovú elektráreň tzn. že všetku vyrobenú elektrickú energiu spotrebuje domácnosť. V prípade, že domácnosť v danom momente nedokáže spotrebovať všetku vyrobenú el. energiu, vzniknuté prebytky sa použijú na ohrev vody s pomocou zariadenia WATTrouter ECO. Celý systém riadi trojfázový menič Solax X3-10.0T MIC.

V prípade, že domácnosť bude chcieť rozšíriť svoj fotovoltaický systém, môže tak urobiť vďaka tomu, že pri inštalácií bol použitý menič, ktorý dokáže pracovať so záťažou 10 kW.

Pre inštaláciu fotovoltaického systému sa domácnosť rozhodla využiť aj dotáciu od štátu vo výške 1 500 €. Taktiež sme jej pomohli so všetkou administratívou spojenou s prihlásením malého fotovoltaického zdroja do distribučnej siete.

Typ fotovoltickej elektrárne

On-gridová fotovoltická elektráreň / 3 fázová

Produkcia

6 000 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

50% z celkových nákladov na elektrinu