3 kW fotovoltaická elektráreň, Bučany

Na škridľovú strechu garáže v obci Bučany sme inštalovali jednofázový tzv. ONgridový systém o výkone 3 kW.

Domácnosť sa po našom odporúčaní rozhodla využiť doplnkový systém ohrevu teplej úžitkovej vody z prebytkov elektrickej energie vyrobenej z fotovoltaických panelov cez el. špirálu pripojenú v bojleri ovládaný zariadením Solar Iboost. Týmto spôsobom dokáže domácnosť naplno využiť svoju fotovoltaickú elektráreň a ušetriť tak nemalé finančné prostriedky spojené s platbami za elektrickú energiu dodanú z distribučnej siete.