3 kW fotovoltaická elektráreň, Rabča

Fotovoltaická elektráreň je nainštalovaná na prístrešku rodinného domu v Rabči. Domácnosť sa rozhodla využiť plechovú strechu svojho prístrešku aj vzhľadom na veľmi dobrú orientáciu smerom na juh.

Inštalácia fotovoltaickej elektrárne pozostáva z 10 ks fotovoltaických panelov a jednofázového meniča Solax X1-3.3 AIR. V prípade, že domácnosť nedokáže spotrebovať vyrobenú elektrickú energiu, môže za pomoci elektrickej špirály pripojenej do zásobníka vody ohrievať teplú úžitkovú vodu a využiť tak všetku vyrobenú elektrickú energiu zo svojej fotovoltaickej elektrárne.