5 kW fotovoltaická elektráreň, Most pri Bratislave

Fotovoltaický systém o výkone 5kW v Moste pri Bratislavu zabezpečuje domácnosti elektrické energiu pre chod spotrebičov. Prebytky z nevyužitej vyrobenej elektrickej energie smerujú do virtuálnej batérie.