10 kW fotovoltaická elektráreň Žlkovce

Pre domácnosť z obce Žlkovce sme navrhli a inštalovali fotovoltaický systém o výkone 10kW na šikmú strechu so škridlovou krytinou. Týmto systémom je možné pokryť až 70% elektrickej energie spotrebovanej v domácnosti počas roka.

Typ fotovoltickej elektrárne

On-gridová fotovoltická elektráreň / 3 fázová

Produkcia

11 737 kWh/rok

Priemerná úspora

65% z celkových nákladov na elektrinu