Fotovoltika

Slnko dáva, fotovoltika šetrí.

Fotovoltika (fotovoltaika) gogreen O nás

Fotovoltika

Nechajte slnko platiť vaše účty za elektrinu

Fotovoltika alebo aj fotovoltaika je v poslednom čase jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetvím, ktorého produkty sa stávajú bežnou súčasťou nášho života. Fotovoltické panely premieňajú slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu, ktorá sa využíva v domácnostiach, podnikoch, firmách, jednoducho všade tam, kde je potrebná.

Vďaka využitiu virtuálnej batérie je návratnosť fotovoltického systému už do 8 rokov

Ročne dokážete ušetriť až 75% nákladov na elektrickú energiu

Využitia fotovoltického systému

Výroba vlastnej el. energie

fotovoltický systém umožňuje premieňať slnečné žiarenie na elektrickú energiu

Šetrenie nákladov

využívanie vlastnej vyrobenej elektriny znižuje závislosť od verejných dodávateľov energie

Energetická nezávislosť

s vlastnou vyrobenou energiou sa môžu domácnosti a firmy vyhnúť rastu cien za elektrickú energiu

Záložný zdroj energie

fotovoltický systém zabezpečuje energiu pre kritické zariadenia alebo domácnosti pri výpadku elektriny.

On-gridová elektráreň

Ongridový fotovoltický systém, známy aj ako sieťová elektráreň, je typ fotovoltického systému určený pre pokrytie spotreby elektrickej energie v domácnosti počas dňa. Okrem toho sa dá využiť aj na ohrev teplej vody a prebytočná energia sa môže uskladniť do virtuálnej batérie alebo predať obchodníkovi s elektrinou. Tieto systémy výrazne znížia náklady na elektrickú energiu a majú nižšiu počiatočnú investíciu. Avšak, absencia vlastnej batérie znamená, že neposkytujú záložný zdroj energie v prípade výpadku elektriny.

Hybridná elektráreň

Hybridná fotovoltická elektráreň je systém, kombinuje fotovoltické panely s batériami a verejnou sieťou. Tieto systémy umožňujú efektívne využívanie vyrobenej energie z fotovoltických panelov a skladovanie prebytočnej energie do batérií na neskoršie využitie. Okrem toho, v prípade výpadku energie, hybridné systémy poskytujú vlastný záložný zdroj elektrickej energie, čo zvyšuje nezávislosť od verejnej elektrickej siete a zabezpečuje nepretržitú dodávku elektriny.

on-grid fotovoltické panely

Elektráreň na chatky

Off-gridová fotovoltická elektráreň je samostatný systém, ktorý funguje nezávisle od verejnej elektrickej siete. Tento systém využíva solárne panely na výrobu elektriny a batérie na skladovanie prebytočnej energie pre využitie v noci alebo v oblačných dňoch. Tieto systémy sú často využívané v odľahlých oblastiach, kde nie je dostupná verejná elektrická sieť. Off- grid fotovoltické elektrárne môžu byť vhodné pre rekreačné chaty, horské chalupy, karavany, či iné miesta, kde je potrebné zabezpečiť spoľahlivý zdroj elektrickej energie.

schéma fotovoltické panely na chatku

Fotovoltický ohrev vody

Elektrickú energiu získanú z fotovoltiky je možné využiť aj na ohrev TUV v domácnosti. Nakoľko ohrev TUV patrí medzi najväčší odber elektrickej energie v domácnostiach, FVE panely využívané na ohrev TUV prinášajú vysokú mieru jej úspory. Tým výrazne prispievajú k jej poníženiu a šetria Vaše finančné prostriedky. FVE panely využívané len na ohrev TUV predstavujú nižšie vstupné náklady, nevýhodou je len ich využitie iba na ohrev TUV a nie na pokrytie samotnej spotreby elektrickej energie v domácnosti.

schéma ohrevu vody fotovoltické panely

GoGreen

Naše produkty 

On-Grid

Fotovoltická elektráreň o výkone 3 kW s pripojením na jednu fázu

Základná fotovoltická elektráreň pre pokrytie energie v domácnostiach, ktorých spotreba elektriny je do 3 000 kW ročne. Systém sa pripája do jednej fázy v domácej sieti, najčastejšie do tej, na ktorej je najväčšia spotreba. Dokáže vykryť bežné spotrebiče ako práčku, chladničku, mrazničku atď. Možnosť využitia dotácie vo výške 1 500 €.

On-Grid

Fotovoltická elektráreň o výkone 5 kW, s pripojením na tri fázy

Najčastejšie inštalovaná fotovoltická elektráreň v domácnostiach, ktorých spotreba elektriny je do 5 000 kW ročne. Systém je pripojený do všetkých fáz v domácej sieti a dokáže okrem bežných spotrebičov vyrábať elektrinu aj pre zariadenia s väčším odberom ako je indukčná varná doska, elektrická špirála v zásobníku vody a podobne. Možnosť využitia dotácie do výšky 2 500 €.

On-Grid

Fotovoltická elektráreň o výkone 7 kW, s pripojením na tri fázy

Fotovoltická elektráreň pre domácnosti s ročnou spotrebou elektriny do 7 000 kW, ktoré potrebujú napájať aj viac energeticky náročnejšie zariadenia ako je napríklad tepelné čerpadlo, vírivka, bazén atď. Možnosť využitia dotáciu do výške 3 500 €.

On-Grid

Fotovoltická elektráreň o výkone 10 kW, s pripojením na tri fázy

Najväčšia fotovoltická elektráreň pre domácnosti, ktorých ročná spotreba elektriky dosahuje alebo presahuje viac ako 8 000 kW ročne. Sú to hlavne plne elektrifikované domácnosti, kde všetko funguje na elektrinu. Možnosť využitia dotácie do výšky 3 500 €.

Hybridná

Fotovotická elektráreň o výkone 10 kW, batériové úložisko 11,6 kWh, s pripojením na tri fázy

Fotovoltická elektráreň s vlastným batériovým úložiskom vo výške 11,6 kWh, ktorá je schopná pokryť spotrebu domácnosti v čase keď už slnko nesvieti teda v noci, alebo pri výpadku distribučnej siete. Vhodná pre domácnosti s ročnou spotrebou elektriny 8 000 kW a viac. Možnosť využitia dotácie do výšky 3 500 €.

Fotovoltický ohrev vody o výkone 2,4 kW, s priamym pripojením na bojler

Malá fotovoltická elektráreň pre ohrev vody v bojleri, zásobníku vody alebo akumulačnej nádrži s priamym pripojením na elektrickú špirálu. Bez problémov dokáže vyhriať vodu na teplotu 60 °C a to 70% času v roku. Možnosť využitia dotácie vo výške 1 200 €.