ON – Grid fotovoltická elektráreň o výkone 10 kW, s pripojením na tri fázy

Trojfázová fotovoltická elektráreň ON – Grid, čo znamená, že systém je pripojený na domácu sieť a zároveň aj na verejnú distribučnú sieť, vyrába elektrinu pre aktuálnu spotrebu domácnosti a dokáže pokryť potrebu elektrickej energie do výšky 10 000 kW ročne. V prípade, že sa vyrába viac elektrickej energie ako je domácnosť schopná spotrebovať, tento prebytok sa posiela do verejnej distribučnej siete, kde si ju domácnosť môže za využitia služby virtuálna batéria u svojho dodávateľa energie uložiť a túto energiu spotrebovať neskôr, napríklad v noci alebo tento prebytok odpredať výkupcom elektrickej energie.
Fotovoltická elektráreň o výkone 5 kW

ON – Grid fotovoltická elektráreň
o výkone 10 kW na kľúč obsahuje: