6 kW fotovoltaická elektráreň Kalameny

Hybridný fotovoltaický systém o výkone 6kW pre domácnost v Kalamenoch sme navrhli pre pokrytie bežnej spotreby. Prebytočná vyrobená elektrina sa ukladá do batérií s celkovým úložiskom 11,6kWh.

Typ fotovoltickej elektrárne

Hybridná fotovoltická elerktráreň / 3 fázová

Produkcia

6 700 kWh/rok

Priemerná ročná úspora

70% z celkových nákladov na elektrinu